Barlinek - Spotkanie z kierownikami szkół nauki jazdy

Zapraszamy kierowników szkół nauki jazdy na spotkanie z Egzaminatorem Nadzorującym i Kierownikiem Oddziału Terenowego w Barlinku, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 13.00 w miejscowości Barlinek ul. Jeziorna 8 pokój nr 6.
Tematem spotkania będzie omówienie zakresu działania i planów na przyszłość Ośrodka Terenowego w Barlinku.

Egzaminy praktyczne w Barlinku

Informujemy, że z dniem 15 stycznia 2018 WORD Szczecin uruchamia przeprowadzanie egzaminów praktycznych kategorii B, B1 w oddziale terenowym Barlinek.

Zapisu na egzamin można dokonać osobiście w siedzibie oddziału terenowego.
Więcej informacji na temat egzaminów udzielają pracownicy oddziału terenowego WORD Szczecin pod numerem telefonu: +48 95-78-414-00

Egzamin teoretyczny w Barlinku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie informuje, że z dniem 20 listopada br. rozpoczyna przeprowadzanie egzaminów teoretycznych w Oddziale Terenowym w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, w zakresie prawa jazdy kategorii : B. B1, A, A1, A2, AM

Szczegółowe informacje w sprawie egzaminów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 95-78-414-00

Wstrzymanie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kat AM, A1, A2, A

Uprzejmie informujemy, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne WORD w Szczecinie zawiesza przeprowadzanie egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2 i A w terminie od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018r,

O wznowieniu przeprowadzania w/w egzaminów praktycznych poinformujemy na naszej stronie internetowej.